[KIFKIF.BE]-Hoe de Moslim Expo op een positieve manier inspireerde

04-06-2014 | Kaoutar Zaitouni & Jihad Van Puymbroeck.Deze Expo gaf ons een sprankeltje hoop dat de vooroordelen (omtrent moslims) zouden ontkracht worden.
Afgelopen weekend werd de eerste editie van de Moslim Expo georganiseerd in Antwerpen. Hiermee werd op positieve wijze stilgestaan bij de erkenning van 40 jaar islam (in juni 1974 werd de islam als officiële godsdienst erkend door de Belgische overheid). Binnen de rubrieken Lifestyle, Art & Culture, Business & Network en Social & community werden er tal van gastsprekers uitgenodigd en exposities en panelgesprekken georganiseerd. Daarnaast kon het publiek ook aan een workshop naar keuze deelnemen.

Op de website van de Moslim Expo werd de bezoeker een ware "ontdekkingstocht" beloofd. Een belofte die absoluut werd vervuld. Bij het binnenkomen ging de aandacht meteen naar de talrijke standjes. kleine ondernemingen en middenveldorganisaties verkochten lekkers, literatuur, kunst etc. In de aparte zalen kon men genieten van eenbreed aanbod van zang, tot gastsprekers, motivational spekers en informatieve lezingen. Alles werd op een innovatieve en inspirerende manier gebracht.

Het viel op dat de bezoekers voornamelijk uit moslims bestonden. Er heerste een gevoel van punitiviteit, eenheid en trots. Nochtans staat dit gevoel haaks op het beeld dat tegenwoordig heerst over de islam. Het is geen geheim dat de islam de laatste decennia in een negatief daglicht is komen te staan door tal van heersende vooroordelen. De islam zou gewelddadig zijn, zou vrouwen onderdrukken en zou zich niet verder willen ontwikkelen.
Nochtans werd er te midden van de gezelligheid en de drukte aangespoord om waterputten te bouwen in Palestina, om vluchtelingen in Birma te steunen en om kleding te doneren voor Syrië. De zaal werd letterlijk overspoeld door vrijgevige ouders, kinderen en jongeren. Dat is het beeld dat zou moeten heersen over dit deel van onze super diverse samenleving.
De missie van de Moslim Expo was om moslims en niet-moslims dichter bij elkaar te brengen. De expo was voor iedereen toegankelijk. Maar (jammer genoeg) bezochten nog weinig niet-moslims het evenement. Deze Expo gaf ons een sprankeltje hoop dat de vooroordelen (omtrent moslims) zouden ontkracht worden. Mainstream media aandacht zou welkom zijn en kan naar volgende edities toe een breder (ook niet-moslim publiek) aanspreken.
De vooroordelen moeten doorbroken worden door in dialoog te gaan en te tonen wat wél de juiste betekenis van de islam is. Velen leren de islam kennen door wat ze via mainstream media horen, zien of lezen. Er is nood aan (h)erkenning van de moslims. Een Moslims Expo is een manier om moslims te leren kennen en (h)erkennen in hun – voor velen nog onbekende – leefwereld. Via de Moslim Expo pleit men ook voor een samenleving waarin niemand achter blijft, zelfs de zwaksten niet. Een samenleving waarin er wordt gevochten voor de rechten en het welzijn van anderen, zowel bij ons als in het buitenland. Streeft iedereen daar niet voor, zowel moslim als niet-moslim?

Het doel van een evenement als de Moslim Expo rijkt uiteraard verder dan louter een aangename tijd te beleven of lekker te eten. De Moslim Expo was - op z’n zachtst uitgedrukt - zeer inspirerend. Het was opvallend dat er geen sprake was van clichématige onderverdelingen als Berbers of Arabieren; blank of zwart; man of vrouw; blanco stemmers of niet-blanco stemmer. Er was sprake van één publiek. Alles wat werd gedaan en werd gezegd, was in het teken van de medemens. Dat is waar de islam om draait. "We rise by lifting others."

Bron: http://www.kifkif.be/actua/hoe-de-moslim-expo-op-een-positieve-manier-inspireerd


Hebt u vragen? Via deze infolijn staan wij u graag te woord.

+32(0)488 31 38 42

Newsletter